Aktualizace nástroje pro výpočty HDP

Pro Český statistický úřad jsme završili vývoj nové verze nástroje používaného pro řízení centrálního zpracování statistických úloh a poskytujícího podklady pro finální výpočty HDP ČR.

Implementován byl koncept verzování zpracování i verzování jednotlivých operací uvnitř zpracovatelského algoritmu. Gestorům jednotlivých statistických úloh je tak umožněno bez zásahu programátorů modelovat jednotlivá zpracování za účelem dosažení nejvyšší kvality a přesnosti zpracování s ohledem na měnící se realitu zkoumaných statistických jevů.