Naši spokojení zákazníci

Český statistický úřad
Dodávka centrálního zpracování statistických úloh.
Dodávka vysoce sofistikovaného jádra BI umožňujícího řídit proces zpracování dat v datovém skladu ČSÚ.
Vytvoření volebního portálu pro Českou republiku.
Systém podporující tvorbu a publikaci demografických statistik za ČR.
Všeobecná zdravotní pojišťovna
Aplikace pro uzavírání smluv ve zdravotnictví ČR
Integrace několika desítek systémů, které vzájemně sdílí aparát registrů, klasifikací a číselníků.
Systém podporující příspěvky poskytované klientům VZP prostřednictvím Klubu pevného zdraví.
Ministerstvo zdravotnictví
Systém podporující tvorbu a publikaci demografických statistik pro potřeby zdravotnických infromačních systémů.
Státní ústav pro kontrolu léčiv
Systém detekující nežádoucí účinky léčiv distribuovaných na trhu ČR.