Aktuality

NOVÁ VERZE Č. 2.5.2 PROGRAMU INFOS PRO VEDENÍ KOMPLETNÍ AGENDY PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

25. 01. 2024

Dne 25. 1. 2024 jsme vydali novou verzi programu pro vedení kompletní agendy příspěvkových organizací.

- Modul Fakturace - byl upraven číselník DPH - kódování s ohledem na změny v sazbách DPH vydané MF v konsolidačním balíčku, nová sazba 12 %.

- Modul Majetek – rozšíření exportu dat do MS-Excel

Nová verze č. 2.5.0 programu INFOS pro vedení kompletní agendy příspěvkových organizací

20. 04. 2022

Dne 12. 4. 2022 jsme vydali novou verzi programu pro vedení kompletní agendy příspěvkových organizací. V této nové verzi je v jednotlivých modulech změněn font San Serif a rodinu pro Windows 10, provedeny úpravy v modulu Účetnictví.

 • - Modul Účetnictví - zohledněny změny v rozhraní Státní pokladny - PAP dle xsd balíčku, verze 50. Zaniká PAP Souhrn - část IX, zaniká PAP XVII, v PAP XII a PAP XIII je změněn výčet typů změn, které jsou povoleny.
 • Nová verze č. 2.4.7 programu INFOS pro vedení kompletní agendy příspěvkových organizací

  16. 02. 2021

  Dne 1. 2. 2021 jsme vydali novou verzi programu pro vedení kompletní agendy příspěvkových organizací. V této nové verzi jsou provedeny úpravy v modulech Banka, Majetek a Účetnictví.

 • - Modul Banka - program upraven tak, aby z banky Česká spořitelna bylo možné stahovat výpisy jak z aplikace Servis24, tak aplikace George
 • - Modul Majetek - upraven výpočet odpisu při nulové VC, výpočet odpisu se provádí z ceny dotace.
 • - Modul Účetnictví - úprava programu pro příspěvkové organizace Středočeského kraje. Program Účetnictví byl upraven tak, aby bylo možné sehrávat účetní data PO zřizovaných KÚ Středočeského kraje. Data musí být získávána ve struktuře „Účetní datové dávky – textový formát věty 56Gg“.
 • Nová verze č. 2.4.5 programu INFOS pro vedení kompletní agendy příspěvkových organizací

  05. 03. 2020

  Dne 31. 1. 2020 jsme vydali novou verzi programu pro vedení kompletní agendy příspěvkových organizací. V této nové verzi jsou provedeny úpravy v modulech Banka a Fakturace.

 • - Modul Banka - úprava zobrazení neuhrazené faktury ve formuláři Závazky pro vytvoření PP, která byla dříve zaplacena, pak platba vrácena (chybný účet) a zůstatek musí být uhrazen znovu na správný účet.
 • - Modul Fakturace - upraven výpočet DPH v modulu Fakturace dle změny v zákoně o DPH
 • Nová verze programu Americký deník – zjednodušené podvojné účetnictví pro rok 2020

  05. 03. 2020

  Dne 3. března 2020 byla vydána nová verze programu Americký deník - zjednodušené podvojné účetnictví.

  Úprava sestav

  Sestavy Obratová předvaha (Obraty účtů), Obraty účtů za středisko, Obraty fondů/oddělení a Obraty Fondů/odděl za středisko je možné tisknout ve variantě „Jen nenulové účty“. V tom případě se tisknou ty řádky sestavy, kde byl zaznamenán nenulový stav nebo obrat.

  Sestava „Přehled párování“ nově umožňuje zobrazit Spárované / Nespárované / Všechny doklady.

  Nový typ pohybu

  Součástí upgrade je přidání nového typu pohybu:

  VÚD-PNE-HrNajem - VÚD - podíl nákladů na energie hrazený nájemcem (vypůjčitelem) - předpis úhrady Použije se v případě, kdy jsou nájemci (vypůjčiteli) přeúčtovány náklady na energie, které spotřebovává.

  Hromadné účtování – nastavení parametrů

  Modul umožňuje nastavit parametry pro hromadné účtování až čtyřech účetních případů najednou. Od verze 2019 je možné vytvářet Všeobecné účetní doklady jako hromadný doklad.

  Hromadný tisk dokladů z Deníku dokladů:

  Od verze 2019 je možné provádět hromadný tisk dokladů z modul "Deník dokladů". Uživatel nejprve nastaví podmínky pro filtraci dokladů tlačítkem "Filtr" a poté, co jsou doklady vyfiltrovány, je možné zvolit "Tisk -> Hromadný tisk dokladů". Pak se mu vytisknou postupně všechny odfiltrované doklady. Pokud před tiskem není filtr použit, dojde k tisku všech dokladů zapsaných do Deníku dokladů.

  Nová verze programu Americký deník – zjednodušené podvojné účetnictví pro rok 2019

  12. 02. 2019

  Dne 9. ledna 2019 byla vydána nová verze programu Americký deník - zjednodušené podvojné účetnictví.

  Do nové verze byla přidána funkce hromadného účtování. Uživatel může nastavit parametry pro hromadné účtování až čtyř účetních případů najednou. V případě, že je hromadné účtování povoleno, uživateli je v modulu Deník dokladů zpřístupněna volba hromadného účtování.

  Dále byla vytvořena nová tisková šablona „Potvrzení o daru – prázdný formulář“ pro vydání potvrzení o poskytnutí daru.

  Nová verze č. 2.4.3 programu INFOS pro vedení kompletní agendy příspěvkových organizací

  12. 02. 2019

  Dne 28. 1. 2019 jsme vydali novou verzi programu pro vedení kompletní agendy příspěvkových organizací. V této nové verzi jsou provedeny úpravy v modulech Účetnictví, Fakturace a Pokladna.

 • - Modul Pokladna - přepočet KZ (zrychlení přepočtu)
 • - Modul Fakturace - nová funkce Grafy
 • - Modul Účetnictví - zrychlení výpočtu HK, výkazů Výsledovka, Rozvaha, upravená sestava tisku účet. dokladu dle požadavku uživatele, úprava xml souboru výkaz Příloha v modulu Účetnictví dle balíčku č. 39 vydaného CSUIS
 • Nová verze č. 2.4.0 programu INFOS pro vedení kompletní agendy příspěvkových organizací

  22. 03. 2017

  Dne 20. 3. 2017 jsme vydali novou verzi programu pro vedení kompletní agendy příspěvkových organizací. V této nové verzi jsou provedeny úpravy v modulech Účetnictví, Banka, Adresář, Fakturace a Pokladna.

 • - Byly doplněny části výkazu PAP, části XV, XVI a XVII a změněny některé části výkazu Příloha (upraveny části A.5., A.6., zrušeny části A.7. - A.9.)
 • - V modulu Adresář, Fakturace a Pokladna byly doplněny funkce, které umožňují kontrolu formátu bankovního účtu, kontrolu IĆO A DIĆ, případně doplnění subjektu přes zadání nového IČ z databáze ARES.
 • Nová verze programu Americký deník – zjednodušené podvojné účetnictví pro rok 2017

  22. 03. 2017

  Dne 20. března 2017 byla vydána nová verze programu Americký deník - zjednodušené podvojné účetnictví.

  Do nové verze byla přidána nová sestava Přehled párování dokladů, nová verze výkazu zisku a ztrát dle platného znění vyhlášky 504/2002 Sb. Výpočet tohoto výkazu byl doplněn o možnost výpočtu dle středisek, případně dle akcí.

  Nová verze programu Americký deník – zjednodušené podvojné účetnictví pro rok 2016

  04. 02. 2016

  Dne 29. ledna 2016 byla vydána nová verze programu Americký deník - zjednodušené podvojné účetnictví.

  Do nové verze byla přidána možnost editace sestav a byly upraveny sestavy v modulu Majetek. Pro typ instalace CASD byla upravena sestava „Potvrzení o daru“. V modulu „Sestavy a výstupy“ byla přidána sestava „Kontrola zaúčtování“. Po spuštění sestavy dojde k překontrolování všech zápisů v „Deníku dokladů“. Sestava zobrazí případné chyby v dokladech, které by mohly vést k nesprávnému sestavení účetní uzávěrky.

  Od 1. 1. 2016 je pro projekt Amerického deníku zřízen nový portál. K dispozici jsou kromě dokumentace i návody a doporučení k užívání software.

  Nová verze č. 2.3.7 programu INFOS pro vedení kompletní agendy příspěvkových organizací

  04. 02. 2016

  Dne 29. 1. 2016 jsme vydali novou verzi programu pro vedení kompletní agendy příspěvkových organizací. V této nové verzi jsou provedeny úpravy v modulech Fakturace a Pokladna.

 • - V souvislosti s novým výkazem Kontrolní hlášení, který plátci DPH musí od 1. 1. 2016 odesílat elektronicky, byly v modulech Fakturace a Pokladna upraveny formuláře faktur a pokladních dokladů.
 • - V modulu Fakturace byla doplněna funkce, která umožňuje vytvoření xml souboru Kontrolní hlášení. Tento soubor uživatel následně odešle na Daňový portál - EPO - Kontrolní hlášení DPH, kde bude zpracován.
 • Nová verze č. 2.3.4 programu INFOS pro vedení kompletní agendy příspěvkových organizací

  09. 04. 2015

  Dne 8. dubna byla vydána nová verze software INFOS ORSIA pro příspěvkové organizace, které jsou povinny odevzdávat Pomocný analytický přehled (PAP).

  Do nové verze programu Účetnictví byly zapracovány aktuální změny týkající se požadavků MF zveřejněných v balíčku č. 27 na webu MF ČR. Podle vzoru byly upraveny části 1 - 13 výkazu PAP a provedena aktualizace xsd schémat pro jednotlivé části výkazu PAP. Podle vyhlášky č. 410/2009 v aktuálním znění byly upraveny výkazy Rozvaha, Výsledovka a Příloha A.4-Podrozvahové účty. Dále byla dle této vyhlášky upravena také účtová osnova

  Zároveň byl uvolněn nový systém šíření upgrade přímým downloadem z úložiště orsia.cz.

  Spuštěn projekt „Dohodneme-se.cz“

  07. 04. 2015

  Společnost Orsia, jako dodavatel s rozsáhlými zkušenostmi v oblasti řízení smluvního vztahu se zákazníky, budování bonusových systémů a systémů pro motivaci zaměstnanců jsme se rozhodli pro naše partnery vytvořit internetový portál, který jim bude poskytovat odbornou pomoc, návody i tipy na řešení nejčastějších problémů spojených s podnikáním.

  Navštivte portál Dohodneme-se.cz a získejte i vy nové informace, které Vám mohou pomoci ke zvýšení efektivity Vašeho podnikání.

  Nová webová prezentace Orsia

  25. 03. 2015

  Dne 23. 3. 2015 byla spuštěna nová webová prezentace firmy Orsia.

  Demografický registr

  20. 02. 2015

  Pro Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR jsme vytvořili demografický registr poskytující ostatním zdravotnickým registrům nezbytná data o narozených, zemřelých, o obyvatelstvu a změnách v jeho demografické skladbě.

  S využitím BI nástrojů postavených na technologii společností Microsoft systém umožňuje vytváření publikačních výstupů ve formě Demografické ročenky.

  Při implementaci projektu jsme mohli zúročit detailní znalosti problematiky statistických systémů. Spolu s velmi kvalitním technologickým návrhem jsme pro pracovníky ÚZIS vytvořili efektivní nástroj pro poskytování spolehlivých dat o vývoji populace v ČR.

  Nová verze programu Americký deník – zjednodušené podvojné účetnictví

  02. 02. 2015

  K dnešnímu dni byla vydána nová verze programu Americký deník - zjednodušené podvojné účetnictví. Tato nová verze přináší nové typy souvztažností, aktualizovanou metodiku výpočtů pro účetní uzávěrku.

  Zároveň byl uvolněn nový systém šíření upgrade přímým downloadem z úložiště orsia.cz.

  Nová verze č. 2.3.3 programu INFOS pro vedení kompletní agendy příspěvkových organizací

  14. 01. 2015

  K dnešnímu dni jsme vydali novou verzi programu pro vedení kompletní agendy příspěvkových organizací. V této nové verzi jsou provedeny úpravy v modulech Fakturace, Majetek a Pokladna.

  Modul Účetnictví

  • - Možnost tisku dokladů v denících dokladů
  • - Možnost hromadného doplnění kódu 111 do položky IČ partnera jednotlivých účetních dokladů
  • - Upravená sestava Položkový výpis z obratu účtů – doplněny mezisoučty a celkový součet za celou sestavu.

  Modul Fakturace a pokladna

  • - Doplnění kódů další snížené sazby 10 % DPH do číselníku Daň z přidané hodnoty – kódování

  Modul Majetek

  • - Úprava sestav aktivního i vyřazeného majetku typu „Soupis dle…..“ – jsou upraveny tak, že uživatel musí zadat rozhodné datum, ke kterému budou vygenerovány jednotlivé sestavy tak, aby se do sestav nepromítaly majetky, které byly vyřazeny až po zadaném rozhodném datu.

  Aktualizace nástroje pro výpočty HDP

  15. 09. 2014

  Pro Český statistický úřad jsme završili vývoj nové verze nástroje používaného pro řízení centrálního zpracování statistických úloh a poskytujícího podklady pro finální výpočty HDP ČR.

  Implementován byl koncept verzování zpracování i verzování jednotlivých operací uvnitř zpracovatelského algoritmu. Gestorům jednotlivých statistických úloh je tak umožněno bez zásahu programátorů modelovat jednotlivá zpracování za účelem dosažení nejvyšší kvality a přesnosti zpracování s ohledem na měnící se realitu zkoumaných statistických jevů.

  Nová verze aplikace Datová tržiště ČSU

  20. 08. 2014

  Pro Český statistický úřad jsme úspěšně implementovali vlastní koncept vysoce sofistikovaného jádra BI umožňujícího řídit proces zpracování dat v datovém skladu. Jádro produktu je postaveno na technologii, kterou jsme implementovali na ČSÚ v rámci projektu výpočtů HDP v centrální zpracovatelské databázi.

  Řešení reportingu datových tržišť je postaveno na nástroji MS-Excel společnosti Microsoft a umožňuje tak ČSÚ využívat výhod BI nástroje bez nutnosti investic do drahých nástrojů.

  INFOS ORSIA verze 2.3.2

  14. 04. 2014

  Dne 7. dubna byla vydána nová verze software INFOS ORSIA pro příspěvkové organizace, které jsou povinny odevzdávat Pomocný analytický přehled (PAP). Do nové verze programu Účetnictví byly zapracovány aktuální změny týkají se požadavků MF zveřejněných v balíčku č. 23 na webu MF ČR. Podle vzoru byly upraveny části 1 - 13 výkazu PAP a provedena aktualizace xsd schémat pro jednotlivé části výkazu PAP.

  INFOS ORSIA verze 2.3.1

  10. 02. 2014

  Dne 7. 2. 2014 byla uživatelům předána nová verze software INFOS pro příspěvkové organizace.

  Modul Pokladna - do modulu byla doplněna možnost používat valutovou pokladnu

  Modul Adresář, Pokladna, Fakturace - funkce zjišťování spolehlivosti plátců DPH a jejich bankovních účtů

  Modul Banka - Do číselníku bankovních účtů lze doplnit k účtu také kódy IBAN a SWIFT

  Modul Manažer - volba typu účetnictví při zakládání nové firmy do systému

  Modul Majetek - rozšíření možností tisku sestav Soupis dle účetních skupin, Inventární soupis dle budov

  V modulu Účetnictví se aktuální změny týkají požadavků MF zveřejněných v balíčku č. 21 na webu MF ČR – aktualizace xsd schémat pro výkazy Rozvaha a Příloha A.4 a xsd schéma pro nový výkaz Schválení účetní uzávěrky v účetnictví příspěvkových organizací.

  Dále byly provedeny úpravy ve výkazech Rozvaha a Výsledovka v účetnictví nevýdělečných organizací dle aktuálního znění Vyhlášky č. 504/2002 Sb. a ve výkazech Rozvaha a Výsledovka v účetnictví pro podnikatele dle aktuálního znění Vyhlášky č. 500/2002 Sb.

  Americký deník - nová verze

  04. 02. 2014

  Dne 22. 1. 2014 byla uživatelům předána nová verze software Americký deník.

  Volby do Poslanecké sněmovny ČR 2013

  31. 10. 2013

  Pro zpracování voleb do Poslanecké sněmovny České republiky 2013 jsme vytvořili programové vybavení prezentačního systému výsledků voleb.

  Support aplikace "Příspěvky klientům"

  31. 05. 2013

  Od 1. 6. 2013 zajišťujeme pro VZP support aplikace "Příspěvky klientům" v rámci programu Zdravý život

  Nová verze sw INFOS 2.3.0

  25. 04. 2013

  Dne 23. 4. 2013 byla uživatelům předána nová verze software INFOS pro příspěvkové organizace.

  V této verzi byly upraveny programy všech modulů IS INFOS tak, aby bez problémů pracovaly pod OS Windows 8.

  Dále byly provedeny úpravy v modulech Účetnictví a Majetek.

  V modulu Účetnictví se aktuální změny týkaly požadavků MF zveřejněných v balíčku č. 19 na webu MF ČR.

  Dle těchto požadavků byly upraveny formuláře výkazů PAP 1 - 13 a aktualizován číselník PAP - Přírůstky/Úbytky.

  V menu Tisk najdou uživatelé modulu Účetnictví novou položku Grafy. Na základě svých požadavků pak mohou vygenerovat graf znázorňující stavy na účtech účetní jednotky. Tento graf lze samozřejmě vytisknou, případně uložit jako soubor.

  V menu Prohlížení, ve formuláři "Deník dokladů s možností filtrování" mohou uživatelé pomocí filtrů vygenerovat požadovaný přehled, jehož vybrané záznamy je možné editovat. Přehled lze také uložit jako soubor ve formátu xls.

  Modul Majetek byl rozšířen o další funkce, které uživatel najde na inventární kartě majetku

  - úprava vstupní ceny pro výpočet minimální zůstatkové ceny
  - úprava vstupní ceny pro výpočet účetních odpisů při snížení vstupní ceny
  - úprava vstupní ceny pro výpočet účetních odpisů při prodloužení délky odpisování majetku

  Implementace dopočtových algoritmů v databázi Central pro ČSÚ

  01. 03. 2013

  Dodávka je implementací projektu
  "Vývoj SW aplikace pro parametrizaci, řízení a kontrolu statistických zpracování s vyhodnocením kvality dat"
  podpořeného OPPI a Evropským fondem pro regionální rozvoj.

  Nová verze sw Americký deník

  04. 02. 2013

  Dne 1. 2. 2013 byla uživatelům předána nová verze software Americký deník.

  Prezidentské volby 2013

  01. 02. 2013

  Pro zpracování prezidentských voleb 2013 jsme vytvořili prezentační systém výsledků voleb. Součástí bylo také získání certifikátu programového vybavení u společnosti Tyflocentrum Brno, o.p.s., na pravidla dle specifikace BLIND FRIENDLY WEB

  Nová verze sw INFOS 2.2.9

  11. 01. 2013

  Dne 10. 1. 2013 byla uživatelům předána nová verze software INFOS pro příspěvkové organizace.

  V této verzi jsou provedeny úpravy v modulech Fakturace, Pokladna a Majetek.

  Aktuální úpravy v modulu Majetek byly provedeny dle ČÚS č.708.
  Dle tohoto ČÚS vydaného MF ČR byly vytvořeny číselníky pro kategorizaci dlouhodobého majetku a jeho zařazení do účetních odpisových skupin.
  Program byl dále upraven tak, aby zohledňoval -

  1a) odpisování nového majetku 1. dnem následujícího měsíce po měsíci, kdy došlo k jeho zařazení do užívání,

  1b)odpisování majetku po technickém zhodnocení - odpisy z ceny navýšené o technické zhodnocení se zahajují 1. dnem měsíce, který následuje po měsíci, kdy k technickému zhodnocení došlo.

  2) Zůstatková cena při vyřazení musí být minimálně 5 % ceny dlouhodobého odpisovaného majetku. Hodnotu zůstatkové ceny nastavuje uživatel v inventární kartě odpisovaného majetku.

  3) Stanovení transferového podílu u dlouhodobého odpisovaného majetku technicky zhodnoceného zcela nebo částečně z investičního transferu

  V modulu Fakturace byla provedena úprava sestavy Podklady pro přiznání k DPH. Sestava byla doplněna o položky "DIČ partnera" a "Stát" a sestava byla přejmenována na Evidence pro účely DPH.

  Nová verze sw INFOS 2.2.8

  02. 07. 2012

  Dne 29.6.2012 byla uživatelům předána nová verze software INFOS pro příspěvkové organizace.

  V této verzi jsou provedeny úpravy v modulu Účetnictví a v modulu Autodoprava.

  Aktuální úpravy v modulu Účetnictví byly provedeny dle požadavků MF zveřejněných v balíčcích č. 16 a 17 na webu MF.
  Dle těchto požadavků byl upraven program pro vytvoření elektronické formy výkazu "Výkaz zisku a ztrát" (soubor xml). Dále byly upraveny formuláře PAP dle aktuálních verzí a způsob výpočtů jednotlivých částí Pomocného analytického přehledu (PAP).

  V modulu Autodoprava byly provedeny drobné úpravy ve formuláři Denní záznamy vozidla. Na základě úprav tohoto formuláře byly upraveny stávající a vytvořeny nové sestavy.

  Nová aplikace pro VZP

  01. 06. 2012

  Dne 1. 6. 2012 jsme pro Všeobecnou zdravotní pojišťovnu uvedli do pilotního provozu aplikaci poskytující možnost elektronického předáváním dat mezi několika tisíci zdravotnickými pracovišti a VZP. Cílem díla bylo maximální zautomatizování prací při výměně dat.

  V průběhu prací byly převedeny všechny typy formulářů do elektronické podoby pomocí tzv. aktivních pdf formulářů. Ve formulářích byly vyhotoveny kontroly a předdefinované nabídky tvořené pomocí vnitřních číselníků.

  Aplikace za využití technologie ADOBE LiveCycle umožňuje předání formulářů prostřednictvím Portálu VZP a vytváří plně elektronickou komunikaci obsahu formulářů v synchronním režimu spolu s řízením workflow. Toto uživatelům umožňuje organizovat a spravovat obsah desítek tisíc formulářů. Podpora uživatelů je rozšířena o automatickou notifikaci změn a o sadu dostupných webových služeb, které zajišťují automatické sestavení obsahu formulářů včetně automatického získávání datového obsahu.

  Nová verze sw INFOS 2.2.7

  12. 04. 2012

  Byla zpřístupněna další verze software INFOS pro příspěvkové organizace.

  V této verzi jsou provedeny úpravy v modulu Účetnictví a v modulu Fakturace.

  Aktuální úpravy v modulu Účetnictví byly provedeny dle požadavků MF ve formulářích výkazů Rozvaha, Výkaz zisku a ztrát a ve výkazu Příloha. Na základě požadavků MF byly také upraveny formuláře jednotlivých částí Pomocného analytického přehledu (PAP).
  Dále byly provedeny úpravy programu pro vytváření elektronických výkazů (převod do xml souborů) zasílaných do CSÚIS. Také tyto úpravy souvisejí s požadavky uveřejněnými na webu MF a týkají se jak výkazů Rozvaha, Výkaz zisku a ztrát a Příloha, tak především nového Pomocného analytického přehledu.

  V modulu Fakturace byly provedeny drobné úpravy v číselníku pro rozúčtování dokladů (číselník Druhy pohybů). V číselníku byly pro zjednodušení práce rozšířeny možnosti vyhledávání a filtrace položek číselníku.

  Nová verze sw Americký deník

  10. 01. 2012

  Připravujeme novou verzi sw Americký deník pro rok 2012. Tato verze bude uvolněna v lednu 2012.

  Nová verze sw INFOS 2.2.6

  09. 01. 2012

  Byla vytvořena nová verze software INFOS pro příspěvkové organizace.

  V této verzi jsou provedeny úpravy v modulu Účetnictví a v modulu Fakturace.

  V modulu Účetnictví se jedná se o změny dle vyhlášky č. 436/2011, kterou se mění zákon č. 410/2009. Byly upraveny výkazy Rozvaha, Výkaz zisku a ztrát a dále výkaz Příloha. Byla upravena účtová osnova, došlo k zrušení nebo přejmenování stávajících účtů a naopak byly doplněny účty nové.
  Dle vyhlášky č. 437/2011, která mění vyhlášku č. 383/2009, došlo k dalším změnám, viz příloha 2a k novelizované vyhlášce č. 383/2009. Byl vytvořen nový Pomocný analytický přehled (PAP), který pro účely monitorování a řízení veřejných financí předávají vybrané účetní jednotky elektronicky ve formalizované dávce, s výjimkou vybraných účetních jednotek podle § 3a odstavce 2 novelizované vyhlášky č. 383/2009.
  Informační systém byl upraven v části vytváření elektronických výkazů zasílaných do CSÚIS (včetně PAP).

  V modulu Fakturace byl upraven číselník Skupiny DPH a číselník kódů DPH v souvislosti se změnou snížené sazby DPH z 10 na 14 %. Doplněna byla možnost zpracování dokladů pro přenesenou daňovou povinnost.