Demografický registr

Pro Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR jsme vytvořili demografický registr poskytující ostatním zdravotnickým registrům nezbytná data o narozených, zemřelých, o obyvatelstvu a změnách v jeho demografické skladbě.

S využitím BI nástrojů postavených na technologii společností Microsoft systém umožňuje vytváření publikačních výstupů ve formě Demografické ročenky.

Při implementaci projektu jsme mohli zúročit detailní znalosti problematiky statistických systémů. Spolu s velmi kvalitním technologickým návrhem jsme pro pracovníky ÚZIS vytvořili efektivní nástroj pro poskytování spolehlivých dat o vývoji populace v ČR.