Dodávka farmakovigilančního systému

Státní ústav pro kontrolu léčiv je pověřen dozorem nad léčivými přípravky s cílem zajistit jejich maximální bezpečnost a omezit rizika spojená s jejich užíváním.

Součástí této činnosti je detekce, hodnocení, pochopení a prevence nežádoucích účinků léků.

Vážíme si důvěry, která byla do naší společnosti vložena pro zajištění právě takto náročných cílů.

Podporujeme procesy farmakovigilance nejenom v SÚKL, ale též u některých dalších subjektů, včetně Evropské lékové agentury (EMA). V současné době naše systémy pomáhají zpracovat několik tisíc hlášení o podezření na nežádoucí účinek léčivých přípravků ročně.

Po úspěšné implementaci projektu "Centrální databáze nežádoucích účinků" pro Státní ústav pro kontrolu léčiv jsme vyvinuli modul umožňující analýzu dat o nežádoucích účincích postavený na technologii ORACLE BI.

Děkujeme za Váš zájem o farmakovigilanční systémy. Prosíme, zanechte nám vzkaz prostřednictvím kontaktního formuláře. V nejbližší možné době se Vám bude věnovat pan Vlastimil Matějka, jednatel společnosti.