Implementace dopočtových algoritmů v databázi Central pro ČSÚ

Dodávka je implementací projektu
"Vývoj SW aplikace pro parametrizaci, řízení a kontrolu statistických zpracování s vyhodnocením kvality dat"
podpořeného OPPI a Evropským fondem pro regionální rozvoj.