INFOS ORSIA verze 2.3.1

Dne 7. 2. 2014 byla uživatelům předána nová verze software INFOS pro příspěvkové organizace.

Modul Pokladna - do modulu byla doplněna možnost používat valutovou pokladnu

Modul Adresář, Pokladna, Fakturace - funkce zjišťování spolehlivosti plátců DPH a jejich bankovních účtů

Modul Banka - Do číselníku bankovních účtů lze doplnit k účtu také kódy IBAN a SWIFT

Modul Manažer - volba typu účetnictví při zakládání nové firmy do systému

Modul Majetek - rozšíření možností tisku sestav Soupis dle účetních skupin, Inventární soupis dle budov

V modulu Účetnictví se aktuální změny týkají požadavků MF zveřejněných v balíčku č. 21 na webu MF ČR – aktualizace xsd schémat pro výkazy Rozvaha a Příloha A.4 a xsd schéma pro nový výkaz Schválení účetní uzávěrky v účetnictví příspěvkových organizací.

Dále byly provedeny úpravy ve výkazech Rozvaha a Výsledovka v účetnictví nevýdělečných organizací dle aktuálního znění Vyhlášky č. 504/2002 Sb. a ve výkazech Rozvaha a Výsledovka v účetnictví pro podnikatele dle aktuálního znění Vyhlášky č. 500/2002 Sb.