Nová aplikace pro VZP

Dne 1. 6. 2012 jsme pro Všeobecnou zdravotní pojišťovnu uvedli do pilotního provozu aplikaci poskytující možnost elektronického předáváním dat mezi několika tisíci zdravotnickými pracovišti a VZP. Cílem díla bylo maximální zautomatizování prací při výměně dat.

V průběhu prací byly převedeny všechny typy formulářů do elektronické podoby pomocí tzv. aktivních pdf formulářů. Ve formulářích byly vyhotoveny kontroly a předdefinované nabídky tvořené pomocí vnitřních číselníků.

Aplikace za využití technologie ADOBE LiveCycle umožňuje předání formulářů prostřednictvím Portálu VZP a vytváří plně elektronickou komunikaci obsahu formulářů v synchronním režimu spolu s řízením workflow. Toto uživatelům umožňuje organizovat a spravovat obsah desítek tisíc formulářů. Podpora uživatelů je rozšířena o automatickou notifikaci změn a o sadu dostupných webových služeb, které zajišťují automatické sestavení obsahu formulářů včetně automatického získávání datového obsahu.