Nová verze č. 2.3.7 programu INFOS pro vedení kompletní agendy příspěvkových organizací

Dne 29. 1. 2016 jsme vydali novou verzi programu pro vedení kompletní agendy příspěvkových organizací. V této nové verzi jsou provedeny úpravy v modulech Fakturace a Pokladna.

  • - V souvislosti s novým výkazem Kontrolní hlášení, který plátci DPH musí od 1. 1. 2016 odesílat elektronicky, byly v modulech Fakturace a Pokladna upraveny formuláře faktur a pokladních dokladů.
  • - V modulu Fakturace byla doplněna funkce, která umožňuje vytvoření xml souboru Kontrolní hlášení. Tento soubor uživatel následně odešle na Daňový portál - EPO - Kontrolní hlášení DPH, kde bude zpracován.