Nová verze č. 2.4.3 programu INFOS pro vedení kompletní agendy příspěvkových organizací

Dne 28. 1. 2019 jsme vydali novou verzi programu pro vedení kompletní agendy příspěvkových organizací. V této nové verzi jsou provedeny úpravy v modulech Účetnictví, Fakturace a Pokladna.

  • - Modul Pokladna - přepočet KZ (zrychlení přepočtu)
  • - Modul Fakturace - nová funkce Grafy
  • - Modul Účetnictví - zrychlení výpočtu HK, výkazů Výsledovka, Rozvaha, upravená sestava tisku účet. dokladu dle požadavku uživatele, úprava xml souboru výkaz Příloha v modulu Účetnictví dle balíčku č. 39 vydaného CSUIS