Nová verze č. 2.4.5 programu INFOS pro vedení kompletní agendy příspěvkových organizací

Dne 31. 1. 2020 jsme vydali novou verzi programu pro vedení kompletní agendy příspěvkových organizací. V této nové verzi jsou provedeny úpravy v modulech Banka a Fakturace.

  • - Modul Banka - úprava zobrazení neuhrazené faktury ve formuláři Závazky pro vytvoření PP, která byla dříve zaplacena, pak platba vrácena (chybný účet) a zůstatek musí být uhrazen znovu na správný účet.
  • - Modul Fakturace - upraven výpočet DPH v modulu Fakturace dle změny v zákoně o DPH