Nová verze č. 2.4.7 programu INFOS pro vedení kompletní agendy příspěvkových organizací

Dne 1. 2. 2021 jsme vydali novou verzi programu pro vedení kompletní agendy příspěvkových organizací. V této nové verzi jsou provedeny úpravy v modulech Banka, Majetek a Účetnictví.

  • - Modul Banka - program upraven tak, aby z banky Česká spořitelna bylo možné stahovat výpisy jak z aplikace Servis24, tak aplikace George
  • - Modul Majetek - upraven výpočet odpisu při nulové VC, výpočet odpisu se provádí z ceny dotace.
  • - Modul Účetnictví - úprava programu pro příspěvkové organizace Středočeského kraje. Program Účetnictví byl upraven tak, aby bylo možné sehrávat účetní data PO zřizovaných KÚ Středočeského kraje. Data musí být získávána ve struktuře „Účetní datové dávky – textový formát věty 56Gg“.