NOVÁ VERZE Č. 2.5.1 PROGRAMU INFOS PRO VEDENÍ KOMPLETNÍ AGENDY PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

Dne 2. 2. 2023 jsme vydali novou verzi programu pro vedení kompletní agendy příspěvkových organizací.