NOVÁ VERZE Č. 2.5.2 PROGRAMU INFOS PRO VEDENÍ KOMPLETNÍ AGENDY PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

Dne 25. 1. 2024 jsme vydali novou verzi programu pro vedení kompletní agendy příspěvkových organizací.

- Modul Fakturace - byl upraven číselník DPH - kódování s ohledem na změny v sazbách DPH vydané MF v konsolidačním balíčku, nová sazba 12 %.

- Modul Majetek – rozšíření exportu dat do MS-Excel