Nová verze č. 2.3.3 programu INFOS pro vedení kompletní agendy příspěvkových organizací

K dnešnímu dni jsme vydali novou verzi programu pro vedení kompletní agendy příspěvkových organizací. V této nové verzi jsou provedeny úpravy v modulech Fakturace, Majetek a Pokladna.

Modul Účetnictví

  • - Možnost tisku dokladů v denících dokladů
  • - Možnost hromadného doplnění kódu 111 do položky IČ partnera jednotlivých účetních dokladů
  • - Upravená sestava Položkový výpis z obratu účtů – doplněny mezisoučty a celkový součet za celou sestavu.

Modul Fakturace a pokladna

  • - Doplnění kódů další snížené sazby 10 % DPH do číselníku Daň z přidané hodnoty – kódování

Modul Majetek

  • - Úprava sestav aktivního i vyřazeného majetku typu „Soupis dle…..“ – jsou upraveny tak, že uživatel musí zadat rozhodné datum, ke kterému budou vygenerovány jednotlivé sestavy tak, aby se do sestav nepromítaly majetky, které byly vyřazeny až po zadaném rozhodném datu.