Nová verze č. 2.3.4 programu INFOS pro vedení kompletní agendy příspěvkových organizací

Dne 8. dubna byla vydána nová verze software INFOS ORSIA pro příspěvkové organizace, které jsou povinny odevzdávat Pomocný analytický přehled (PAP).

Do nové verze programu Účetnictví byly zapracovány aktuální změny týkající se požadavků MF zveřejněných v balíčku č. 27 na webu MF ČR. Podle vzoru byly upraveny části 1 - 13 výkazu PAP a provedena aktualizace xsd schémat pro jednotlivé části výkazu PAP. Podle vyhlášky č. 410/2009 v aktuálním znění byly upraveny výkazy Rozvaha, Výsledovka a Příloha A.4-Podrozvahové účty. Dále byla dle této vyhlášky upravena také účtová osnova

Zároveň byl uvolněn nový systém šíření upgrade přímým downloadem z úložiště orsia.cz.