Nová verze sw INFOS 2.2.7

Byla zpřístupněna další verze software INFOS pro příspěvkové organizace.

V této verzi jsou provedeny úpravy v modulu Účetnictví a v modulu Fakturace.

Aktuální úpravy v modulu Účetnictví byly provedeny dle požadavků MF ve formulářích výkazů Rozvaha, Výkaz zisku a ztrát a ve výkazu Příloha. Na základě požadavků MF byly také upraveny formuláře jednotlivých částí Pomocného analytického přehledu (PAP).
Dále byly provedeny úpravy programu pro vytváření elektronických výkazů (převod do xml souborů) zasílaných do CSÚIS. Také tyto úpravy souvisejí s požadavky uveřejněnými na webu MF a týkají se jak výkazů Rozvaha, Výkaz zisku a ztrát a Příloha, tak především nového Pomocného analytického přehledu.

V modulu Fakturace byly provedeny drobné úpravy v číselníku pro rozúčtování dokladů (číselník Druhy pohybů). V číselníku byly pro zjednodušení práce rozšířeny možnosti vyhledávání a filtrace položek číselníku.