Nová verze sw INFOS 2.2.8

Dne 29.6.2012 byla uživatelům předána nová verze software INFOS pro příspěvkové organizace.

V této verzi jsou provedeny úpravy v modulu Účetnictví a v modulu Autodoprava.

Aktuální úpravy v modulu Účetnictví byly provedeny dle požadavků MF zveřejněných v balíčcích č. 16 a 17 na webu MF.
Dle těchto požadavků byl upraven program pro vytvoření elektronické formy výkazu "Výkaz zisku a ztrát" (soubor xml). Dále byly upraveny formuláře PAP dle aktuálních verzí a způsob výpočtů jednotlivých částí Pomocného analytického přehledu (PAP).

V modulu Autodoprava byly provedeny drobné úpravy ve formuláři Denní záznamy vozidla. Na základě úprav tohoto formuláře byly upraveny stávající a vytvořeny nové sestavy.