Nová verze sw INFOS 2.2.9

Dne 10. 1. 2013 byla uživatelům předána nová verze software INFOS pro příspěvkové organizace.

V této verzi jsou provedeny úpravy v modulech Fakturace, Pokladna a Majetek.

Aktuální úpravy v modulu Majetek byly provedeny dle ČÚS č.708.
Dle tohoto ČÚS vydaného MF ČR byly vytvořeny číselníky pro kategorizaci dlouhodobého majetku a jeho zařazení do účetních odpisových skupin.
Program byl dále upraven tak, aby zohledňoval -

1a) odpisování nového majetku 1. dnem následujícího měsíce po měsíci, kdy došlo k jeho zařazení do užívání,

1b)odpisování majetku po technickém zhodnocení - odpisy z ceny navýšené o technické zhodnocení se zahajují 1. dnem měsíce, který následuje po měsíci, kdy k technickému zhodnocení došlo.

2) Zůstatková cena při vyřazení musí být minimálně 5 % ceny dlouhodobého odpisovaného majetku. Hodnotu zůstatkové ceny nastavuje uživatel v inventární kartě odpisovaného majetku.

3) Stanovení transferového podílu u dlouhodobého odpisovaného majetku technicky zhodnoceného zcela nebo částečně z investičního transferu

V modulu Fakturace byla provedena úprava sestavy Podklady pro přiznání k DPH. Sestava byla doplněna o položky "DIČ partnera" a "Stát" a sestava byla přejmenována na Evidence pro účely DPH.