Nová verze sw INFOS 2.3.0

Dne 23. 4. 2013 byla uživatelům předána nová verze software INFOS pro příspěvkové organizace.

V této verzi byly upraveny programy všech modulů IS INFOS tak, aby bez problémů pracovaly pod OS Windows 8.

Dále byly provedeny úpravy v modulech Účetnictví a Majetek.

V modulu Účetnictví se aktuální změny týkaly požadavků MF zveřejněných v balíčku č. 19 na webu MF ČR.

Dle těchto požadavků byly upraveny formuláře výkazů PAP 1 - 13 a aktualizován číselník PAP - Přírůstky/Úbytky.

V menu Tisk najdou uživatelé modulu Účetnictví novou položku Grafy. Na základě svých požadavků pak mohou vygenerovat graf znázorňující stavy na účtech účetní jednotky. Tento graf lze samozřejmě vytisknou, případně uložit jako soubor.

V menu Prohlížení, ve formuláři "Deník dokladů s možností filtrování" mohou uživatelé pomocí filtrů vygenerovat požadovaný přehled, jehož vybrané záznamy je možné editovat. Přehled lze také uložit jako soubor ve formátu xls.

Modul Majetek byl rozšířen o další funkce, které uživatel najde na inventární kartě majetku

- úprava vstupní ceny pro výpočet minimální zůstatkové ceny
- úprava vstupní ceny pro výpočet účetních odpisů při snížení vstupní ceny
- úprava vstupní ceny pro výpočet účetních odpisů při prodloužení délky odpisování majetku